fbpx

Tekentaal is letterlijk de taal van tekens.

Sinds de oertijd gebruikt de mens al tekeningen om zich te uiten. Denk maar eens aan de grotschilderingen. Een kind  maakt al tekeningen voordat het leert schrijven. Tekenen is een natuurlijke manier om wat innerlijk leeft naar buiten te brengen.

In die laatste zin zit precies de kracht van de tekentaal. Het brengt naar buiten wat er INNERLIJK in je leeft. Datgene waarvan jij je niet altijd bewust bent. Door middel van de tekentaal laat je zien waar je last van hebt, wat je tegenhoudt maar ook je eigen kracht en oplossing.

Ergens in jou zijn alle antwoorden al aanwezig. De tekentaal is een middel om daarbij te komen. Om ze zichtbaar en inzichtelijk te maken zodat je, op een veilige manier, iets kunt veranderen in je leven.

Mijn ervaring is dat deze inzichten vaak als verrassend worden ervaren. Dat komt omdat we zo gewend zijn om ons denken de hoofdrol te geven. We overdenken alles, analyseren de boel en hebben eindeloze gesprekken. Terwijl het voelen een ondergeschikte rol speelt dáár heel vaak de antwoorden te vinden zijn.

Ja, voelen kan pijn doen, het roept emoties op die je vaak niet wilt erkennen aan jezelf en niet wilt laten zien. Maar als je lange tijd emoties opkropt en gevoelens negeert dan gaat zich dat wreken. Dan wordt je een schim van wie je zou kunnen zijn….

Werken met de tekentaal is een holistisch gebeuren; je denken, voelen èn je lichaam wordt aangesproken. Je lichaam slaat alle gebeurtenissen en ervaringen op, daarom kan óók je lichaam antwoorden geven.

Tijdens het werken met de tekentaal ga ik uit van het beeld wat je hebt gemaakt. Dat is hetgeen er zichtbaar is geworden in bijvoorbeeld een tekening, collage, schilderij, boetseerwerk of andere beeldende uitingsvorm.

Een beeld wat je verdringt is als een bal die je onder water probeert te houden; dat kost je veel energie. Wanneer je een beeld in je bewustzijn durft toe te laten werkt dat bevrijdend. Je kunt dan zelf bepalen hoe je ermee om wilt gaan.

 

Pin It on Pinterest